Plugin visar kataloger med namn och tillhörande telefonnummer på fliken Dire ctorytab Katalog. När du för muspekaren över en kontakt visas ikoner för olika åtgärder.

plug_in_directory_tab

Rullgardinsmenyn överst låter dig välja vilken adressbok som visas för närvarande. De olika adressböckerna är:

Privat
Visar privata kontakter som lagras i telefonsystemet. Om du använder en Avaya-telefon är kontakterna också tillgängliga på telefonen. Du kan också ordna dina privata kontakter i upp till 5 grupper och välja vilken grupp som visas eller ett av följande:

Alla
Visa alla privata kontakter förutom Outlook-kontakter.

Outlook
Visa kontakter som importerats från Outlook.

System
Här visas kontakter som lagras i telefonsystemet och som alla användare kan använda, samt information om andra användare och sökgrupper.

Externt
Visar kontakter från en LDAP-katalogen som konfigurerats av portalsystemadministratören. Observera att bara de första 1 000 kontakterna visas. Om en sökning av de externa kontakterna görs uppdateras kontakterna till att visa de första 1 000 träffarna.

Sökresultat
Visar resultaten av den aktuella adressboksökningen.

Använda adressböckerna

Visa adressböckerna

Ringa samtal från adressboken

Redigera en adressbokskontakt

Visa användarstatus i adressboken

Ta bort en adressbokskontakt

Skicka snabbmeddelande till en kontakt

Söka i adressböckerna

Lägga till en adressbokskontakt

Lägga till en kontaktgruppsflik