För att visa din samtalslogg:

1.Högerklicka på ikonen ca icon mixedone-X Call Assistant och välj samtalsloggar. Du kan också trycka på Ctrl+Skift+F (standardsnabbtangenter).

2.Samtalsloggen visas. Loggen består av flikar för de olika samtalstyperna samt en flik för alla samtal. Ikonen bredvid varje samtal visar också samtalstyp:

toaster_icon_incoming Inkommande
samtal som du besvarat. Uppgifter om de 10 senaste uppringarna ingår.

toaster_icon_outgoing Utgående
samtal som du ringt. Uppgifter om de 10 senaste samtalens mål ingår.

toaster_icon_missed Missade
samtal som du inte besvarat. Uppgifter om de 10 senaste missade uppringarna ingår.