När du väljer det här läget kan du bara ta emot samtal från utvalda nummer som du har angett genom att lägga till dem i listan över Stör ej-undantag. Alla övriga samtal skickas till röstbrevlådan, om en sådan finns, och i annat fall hörs en upptagetton. Du kan fortfarande ringa samtal när du är i läget Stör ej.