När du väljer det här läget kan du bara ta emot samtal från utvalda nummer som du har angett genom att lägga till dem i listan över Stör ej-undantag. Alla övriga samtal skickas till röstbrevlådan, om en sådan finns, och i annat fall hörs en upptagetton. Du kan fortfarande ringa samtal när du är i läget Stör ej.

För att aktivera Stör ej:

1. Klicka på pa_status_status statusväljaren längst upp till höger.

2. Välj Stör ej.

3. Statusikonen ändras till onhook_dnd_small Stör ej.

För att avaktivera Stör ej:

1. Klicka på pa_status_status statusväljaren längst upp till höger.

2. Välj Tillgänglig eller Offline.

3. Statusikonen ändras till online Tillgänglig eller onhook_small Offline.