Du kan försöka koppla bort ett inkommande samtal. Koppla bort ett samtal har olika effekter beroende på samtalstyp och andra alternativ:

Sökgruppsamtal
Om samtalet är ett sökgruppsamtal, kommer det inkommande bortkopplade samtalet att skickas till nästa agent i gruppen eller följa andra inställningar för sökgruppen (som kan inkludera att skicka samtalet till dig igen).

Privata samtal
Om samtalet är ett direktsamtal till dig innebär bortkoppling:

Vidarekopplas till vald destination vid upptaget, om det är inställt och aktiverat.

Annars skickas samtalet till röstbrevlådan om du har en.

Annars fortsätter det att ringa (bortkopplingen har ingen effekt).

Tidigare väntkopplade/parkerade samtal
Om samtalet skickas tillbaka från för lång väntkoppling eller parkering kan du inte koppla bort det.

För att koppla bort ett inkommande samtal:

1. I gadgeten callsHead Samtal, under huvudfliken, visas information om det aviserade samtalet, inklusive uppringarens namn om det finns. Om du redan är upptagen i ett eller flera samtal väljer du fliken med ikonen för en ringande telefon icon small alerting.

2.Tryck på knappen callDrop koppla bort för att omdirigera samtalet.