Om du är konferensvärd kan du koppla bort andra parter från en konferens, annars kan du bara koppla bort dig själv.

För att koppla bort en part från konferensen:

1.I gadgeten Samtal, för muspekaren över den deltagare som du vill koppla bort. Ikoner med samtalsfunktioner visas bredvid deltagarnas namn.

2.Klicka på callDrop Koppla bort. Deltagarens ikon ändras till userDrop för att visa att deltagaren inte längre finns i konferensen.

För att koppla bort alla andra parter:

1.I gadgeten Samtal, klicka på DropAll Koppla bort alla.

För att koppla bort dig från konferensen:

1.I gadgeten Samtal, klicka på callDrop Koppla bort.