Du kan ändra konferensuppgifterna för konferenser du är värd för, som visas i rött. När du ändrar en konferens ber schemaläggaren dig att bekräfta uppgifterna och skickar sedan ut en ny omgång meddelanden till deltagarna.

Konferensresurser
Du kan schemalägga Möt mig-konferenser. Men systemet kan inte reservera och garantera resurser för sådana konferenser. När du schemalägger eller ändrar en konferens, om systemet fastställer utifrån de andra redan schemalagda konferenserna att det inte kommer ha tillräcklig kapacitet vid tidpunkten för din konferens, visas en varning.

För att ändra längd/sluttid för en konferens:

Du kan inte använda den här metoden för att ändra ett återkommande möte.

1.Klicka på konferensen i kalendern.

2.Klicka och dra symbolen = längst ner på konferensen för att välja en ny sluttid.

3.Schemaläggaren ber dig att bekräfta ändringen. Klicka på Ja.

4.Schemaläggaren bekräftar ändringen. Klicka på Stäng.

För att ändra starttid eller dag för en konferens:

Du kan inte använda den här metoden för att ändra ett återkommande möte.

1.Klicka på konferensen i kalendern.

2.Klicka och dra konferensuppgifterna till den nya platsen i kalendern.

3.Schemaläggaren ber dig att bekräfta ändringen. Klicka på Ja.

4.Schemaläggaren bekräftar ändringen. Klicka på Stäng.

För att redigera konferensdetaljerna:

1.Dubbelklicka på mötet i kalendern.

Om mötet är ett återkommande möte väljer du om du vill redigera hela serien eller bara det markerade enskilda mötet. När du redigerar ett enskilt möte kan du bara ändra starttiden och inte om mötet innehåller en webbkonferens.
conf_series_or_single

2.Mötesuppgifterna visas i fliken Schemalägg en konferens.

3.Justera mötesuppgifterna enligt önskemål och klicka på Schemalägg.

4.Schemaläggaren ber dig att bekräfta ändringen. Klicka på Ja.

5.Schemaläggaren bekräftar ändringen. Klicka på Stäng.