Obs! Du kan inte redigera en kontakt i din privata adressbok från systemadressboken. Sådana kontakter förblir länkade till motsvarande post på adressboksfliken System.

1.Använd gadgeten directoryHead Adressbokhuvudfliken och leta upp önskat namn i adressboken.

2.Om du vill filtrera namnen som visas börjar du skriva ett namn eller nummer i textrutan längst upp på fliken. Medan du skriver ett namn döljs de kontakter i adressboken som inte matchar det du skriver.

3.För pekaren över adressbokskontakten.

4.Klicka på edit redigera.

a.Ange information om kontakten i fönstret Lägg till ny kontakt.

Om inställningen för Arbetstelefon överensstämmer med anknytningsnumret i ett telefonsystem visas användarstatus för användaren i adressbokens kontakter. Detta gäller även om ett annat nummer är valt som Primär telefon.

Du kan använda listan Grupp för att välja vilka av dina privata kontaktflikar som kontakten ska visas på.

Du kan lägga till gmail-adressen och Office Communications Server-adressen (OCS) till kontakten. När du lagt till adresserna kan du starta ett e-postmeddelande eller starta en chatt från adressboken i one-X Portal.

b.När du är klar klickar du på Spara.