Du kan inte redigera en kontakt som lagts till i din privata adressbok från systemadressboken. Sådana kontakter förblir länkade till motsvarande post på adressboksfliken System.

1. Söka efter kontakten i adressboken.

2. Klicka på OLupdatecontact Uppdatera kontakt.

a.Ange information om kontakten i fönstret Kontaktinformation.

Om inställningen för Arbetstelefon överensstämmer med en telefonsystemanvändares anknytningsnummer visar användarens status i adressbokens kontakter. Detta gäller även om ett annat nummer är valt som Primär telefon.

Du kan välja i vilken Grupp din privata kontakt ska visas.

Du kan lägga till kontaktens gmail-adress. När du lägger till adresserna kan du skicka e-post eller starta en chatt från adressboken i Avaya IP Office Plug-in .

b.När du är färdig klickar du på Lägg till.