Du kan redigera standardprofilerna och de profiler du har skapat.

För att redigera en profil:

1.På fliken Konfigurera väljer du Profiler. Listan med profiler visas.

2.I listan med profiler klickar du på Redigera bredvid den profil du vill redigera.

3.Välj de olika inställningar som är tillgängliga för användning i dina profiler.

4.När du ställt in profilen klickar du på OK.

5.Klicka på Spara.

Obs! När du väljer eller redigerar en aktiv profil sker en kort fördröjning medan profilinställningarna tillämpas på dina inställningar i telefonsystemet. En orange bakgrund anger att profiländringarna ännu inte har genomförts fullt ut av telefonsystemet. En grön bakgrund anger att ändringarna för den aktiva profilen nu har genomförts fullt ut.