Du kan visa och redigera konferensuppgifterna för konferenser du är värd för, som visas i rött. Om du gör ändringar kommer systemet skicka ut nya konferensmeddelanden till deltagarna.

Redigera Återkommande konferenser
Vid återkommande konferenser kan du bara redigera konferensserien med hjälp av mötesvyn. Om du vill redigera en enskild konferens i serien använder du kalendervyn.

Konferensresurser
Du kan schemalägga Möt mig-konferenser. Men systemet kan inte reservera och garantera resurser för sådana konferenser. När du schemalägger eller ändrar en konferens, om systemet fastställer utifrån de andra redan schemalagda konferenserna att det inte kommer ha tillräcklig kapacitet vid tidpunkten för din konferens, visas en varning.

För att redigera konferensdetaljerna:

1.Hitta mötet i Mötesvyn.

2.Klicka på mötesdetaljerna för att markera det. Klicka på ikonen queues configuration edit icon.

3.Mötesuppgifterna visas nedan och kan redigeras.

4.Klicka på Schemalägg för att bekräfta ändringarna.

Om systemet fastställer utifrån de andra redan schemalagda konferenserna att det inte kommer ha tillräcklig kapacitet för alla dina konferensdeltagare, visas en varning. Du kan välja att boka din konferens ändå eller gå tillbaka och ändra inställningarna.
conference_schedule_no_resources