Med meddelanden aktiverade enligt nedan visas ett meddelandefönster om du får ett snabbmeddelande och har one-X Portal minimerat i Firefox. Det visar avataren för den kontakt som har skickat meddelandet och när du klickar på meddelandefönstret visar systemet fönstret one-X Portal.

För att aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden i Firefox:

1. Öppna fliken Konfigurera och klicka på fliken Meddelanden.

2. Välj Aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden.

Aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden är grått
Om alternativet Aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden är grått:

a.Klicka på länken nedanför rutan Aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden.

b.Klicka på kryssrutan Aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden.

c.En popup-ruta som frågar om du vill visa meddelanden visas. I popup-listrutan, ändra valet till Visa alltid meddelanden.

d.En välkommen skrivbordsavisering visas.