Meddelanden stöds med Internet Explorer 10 och 11. Med meddelanden aktiverade enligt nedan visas ett meddelandefönster i aktivitetsfältet om du får ett snabbmeddelande och har one-X Portal minimerat i Explorer. Det visar avataren för den kontakt som har skickat meddelandet och när du klickar på meddelandefönstret visar systemet fönstret one-X Portal.

Obs! Du kan inte fästa one-X Portal i säkert HTTPS-läge.

Så här aktiverar du skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden i Internet Explorer:

1. Öppna fliken Konfigurera och klicka på fliken Meddelanden.

2.Gör något av följande:

Om du inte redan har fäst one-X Portal i Internet Explorer visas instruktioner för hur du fäster one-X Portal.

Om du redan har fäst one-X Portal i Internet Explorer väljer du Aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden.