Med meddelanden aktiverade enligt nedan visas ett meddelandefönster om du får ett snabbmeddelande och har one-X Portal minimerat i Chrome. Det visar avataren för den kontakt som har skickat meddelandet och när du klickar på meddelandefönstret visar systemet fönstret one-X Portal.

Så här aktiverar du skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden i Google Chrome:

1. Öppna fliken Konfigurera och klicka på fliken Meddelanden.

2. Välj Aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden. En dialogruta visas där du ombeds att ge behörighet för skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden one-X Portal-domänen.

3. Klicka på Tillåt. Ett välkomstmeddelande visas och du får nu skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden.

4.Klicka på Spara.

 

Om du inte tillåter webbläsaren att visa skrivbordsaviseringar, visar systemet inte meddelanden, även om Aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden är valt. Lös detta genom att göra följande:

För att lägga till portalen till webbläsarens behörigheter:

1. Fyll i chrome://chrome/settings/contentExceptions#notifications i webbläsarens adressfält.

2. Välj IP-adressen för one-X Portal-domänen. Den kan t.ex. vara http://148.147.206.147:8080.

3. Klicka på X till höger på den markerade raden.

4. Klicka på OK.

5. Logga in i one-X Portal

6. Öppna fliken Konfigurera > Meddelanden.

7. Välj Aktivera skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden. En dialogruta visas där du ombeds att ge behörighet för skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden one-X Portal-domänen.

8. Klicka på Tillåt. Ett välkomstmeddelande visas och du får nu skrivbordsaviseringar för snabbmeddelanden.