Du kan avsluta ett samtal genom att klicka på knappen callDrop som visas med samtalsuppgifterna i gadgeten callsHead Samtal.