För att avsluta ett väntkopplat samtal:

1. Med gadgeten callsHead Samtalhuvudfliken väljer du samtalsfliken för det väntkopplade samtalet. Då visas ikonen conn_onhold.
held_call

2. Klicka på knappen callDrop till vänster för att avsluta samtal. Det väntkopplade samtalet kopplas från.