För att avsluta ett samtal:

1.Klicka på ikonen toaster_icon_end_call Avsluta i samtalsrutan.

2.Popup-rutan visar att samtalet har avslutats under några sekunder och sedan försvinner den om du inte har andra pågående samtal.
toaster_call_ended