Du kan exportera och importera privata adressböcker i one-X Portal.

Du kan inte lägga till mer än 250 kontakter till en personlig katalog. Om det totala antalet poster överskrider 250 vid import av kontakter visar systemet ett felmeddelande.

Om en eller flera poster inte uppfyller systemkraven när .CSV-filen importeras så visas ett felmeddelande med information om felet och orsak. Du kan exportera fellistan som ett HTML-dokument. Du kan välja att fortsätta importera övriga poster som validerats i systemet eller att avbryta importen av posterna.

När du importerar en .CSV-fil i Outlook-format, t.ex. filer som skapats vid export av kontakter från Gmail, Yahoo, Outlook eller andra system, läggs alla kontakter till i gruppen Alla.

Du kan bara exportera kontakterna i gruppen Alla.

Om du vill få information om filformatet kan du skapa en personlig katalogpost manuellt och sedan exportera katalogen. Resultatfilen som innehåller alla rubriker är nödvändig för den efterföljande importen.

Förutsättningar

Kontrollera att du inaktiverar blockering av popup-fönster i webbläsaren.

Så här importerar du en privat adressbok:

1.Klicka på ImportIcon Importera under fliken Privat adressbok. Fönstret Välj fil att importera visas.

2.Klicka på Bläddra och välj den .CSV-fil du vill importera.

3.Klicka på Import (Importera). De kontakter du importerade visas i den privata adressboken.

Så här exporterar du en privat adressbok:

1.På fliken för Personlig katalog klickar du på ExportIcon Exportera.

2.Systemet exporterar kontakterna i den Personliga katalogen till standardhämtningsplatsen för webbläsaren.

Om din webbläsare har blockering av popup-fönster aktiverat väljer du att tillåta popup-fönster från one-X Portal-adressen.

Filen får namnet PersonalDirExport.csv som prefix med ditt användarnamn.

3.Systemet visar även antalet poster som exporterats. Klicka på Stäng.

4.Gå till webbläsarens hämtningskatalog. I den sista kolumnen för varje post i den .CSV-fil som exporteras lägger systemet till de grupper som skapats i one-X Portal.