Du kan ställa in ett nummer för Vidarekoppla vid inget svar för dina samtal. När du ställt in och aktiverat numret och ett samtal kommer in när du är upptagen och inte kan ta emot samtal, vidarekopplas samtalet till det nummer du ställt in. Numret kan vara internt eller externt.