Du kan ställa in ett nummer för Vidarekoppla vid upptaget för dina samtal. När du ställer in ett nummer och aktiverar det här alternativet vidarebefordras samtal som kommer in när du är upptagen till numret du ställt in för Vidarekoppla vid upptaget. Numret kan vara internt eller externt.