Kallas även för Vidarekoppla alla eller Vidarekoppla alltid. När det är aktiverat vidarekopplas en del av dina samtal till det valda numret. Normalt vidarekopplas bara externa privata samtal, men det är möjligt att också vidarekoppla interna samtal och sökgruppsamtal även om det för närvarande inte går att ställa in i one-X Portal.