I det här läget kan du få dina samtal vidarekopplade till ett annat nummer som du har ställt in. Samtalen kan antingen vidarekopplas utan att det ringer på anknytningen som du använder eller bara efter att först ha ringt på anknytningen utan att besvaras.

Det är bara inkommande externa samtal som vidarekopplas. Interna samtal och gruppsamtal vidarekopplas bara om det konfigurerats på annat håll av systemadministratören eller med kontroller på telefonen.

options forwarding

De här alternativen styr när dina samtal vidarekopplas medan profilen är aktiv:

Vidarekoppla alltid
Om du väljer det här alternativet vidarekopplas samtalen direkt utan att det ringer på din anknytning. Den här funktion kallas också 'skicka alla samtal' eller 'vidarekoppla alla'.

Vidarekoppla vid inget svar
Om du väljer det här alternativet vidarekopplas inkommande samtal bara om samtalet har ringt utan att besvaras under en viss tid. Mer information finns i Obesvarade samtal.

Vidarekoppla vid upptaget
När du ställer in ett nummer och aktiverar det här alternativet vidarebefordras samtal som kommer in när du är upptagen till numret du ställt in för Vidarekoppla vid upptaget. Numret kan vara internt eller externt.

Vidarekopplingsnummer
Det nummer du vill att samtal vidarekopplas till. Du kan ange ett internt eller externt nummer. Om numret är externt ska du komma ihåg att lägga till eventuellt externt uppringningsprefix som telefonsystemet använder.

Du kan också använda telefonmenyerna för att välja inställningar för vidarekoppling. Om dessa inställningar skiljer sig från de du angett i din profil ändrar one-X Portal profilen till Upptäckt.