I det här läget vidarekopplas samtal till ett annat nummer du har valt. Du kan vidarekoppla samtal på följande sätt:

Utan att det ringer vid anknytningen.

Endast om samtalet inte besvaras vid anknytningen.

 

Som standard vidarekopplar systemet endast inkommande externa samtal. Vidarekoppling av andra samtal kräver konfiguration via telefonmenyerna eller av systemadministratören.

Mobilitetsprofilinställningar

Använd ordinarie bordstelefon

Systemet skickar ditt samtal till telefonsystemets anknytning.

Vidarekoppla alltid

Samtalet vidarekopplas omedelbart utan att det ringer vid din telefonanknytning. Den här funktionen kallas även för skicka alla samtal eller vidarekoppla alla.

Vidarekoppla vid inget svar

Inkommande samtal vidarebefordras bara om samtalet inte har besvarats inom en viss tid.

Aktivera mobil tvillingkoppling

Inkommande samtal vidarekopplas till din telefonanknytning och ditt mobiltelefonnummer. Du kan växla samtalet mellan anknytningen och mobiltelefonen.

Tvillingnummer

Ställ in mobiltelefonnumret.

Aktivera TeleCommuter

Systemet aktiverar TeleCommuting. Det här alternativet visas bara om du är Power-användare för one-X Portal.

TeleCommuter-nummer

Ställ in TeleCommuter-numret. Du kan ställa in ett internt eller externt nummer. När du anger ett externt nummer måste du lägga till prefixet för extern uppringning i telefonsystemet.

Ring ett testsamtal

Systemet ringer ett testsamtal till det TeleCommuter-nummer du har ställt in.

Var god vänta

Kontrollerar anslutningen från telefonsystemet till TeleCommuter-numret.