one-X Portal består av två flikar eller sidor; huvudfliken och Konfigurera. Elementen som visas på huvudfliken beskrivs nedan.

Namnlist

Titelfältet visar information om dig själv.

pa_status_line

Verktygsfält

Verktygsfältet längst ned används för att komma åt kontroller för one-X Portalsutseende och för att visa ikoner för minimerade gadgetar.

toolbar

callsHead Samtalsgadget

I gadgeten Samtal visas uppgifter om dina nuvarande samtal, med en underflik för varje samtal. Textrutorna längst upp i gadgeten kan användas för att ringa nya samtal.

pa calls

logsHead Samtalshistorik

Verktyget Samtalshistorik visar samtalsloggen som sparas i telefonsystemet

pa call log

directoryHead Adressbok

I gadgeten Adressbok visas ett antal olika adressböcker. Adressboken Privat är dina egna privata kontakter. Adressboken System innehåller delade adressbokskontakter som sparas i telefonsystemet samt uppgifter om andra användare och sökgrupper i telefonsystemet. I adressboken Extern kan du söka i andra adressböcker. Åtkomsten till den har konfigurerats av systemadministratören.

pa_directory

messagesHead Meddelanden

I gadgeten Meddelanden visas uppgifter om meddelanden i din röstbrevlåda. Du kan använda gadgeten för att spela upp meddelanden via telefonen eller via webbläsaren om den har funktioner för multimedia.

pa mailbox

icon small world clock Världstid

I gadgeten Världstid visas aktuell tid i olika tidszoner som du valt. Du kan välja att visa tidszoner i en bandvy eller en klockvy.

gadget world clock

icon queues Köer och agentkontroll

Med denna gadget kan du hantera sökgrupper. En tabell låter dig bevaka antal samtal i kö som väntar på att besvaras i upp till 5 olika sökgrupper. Sedan kan du använda köerna för att besvara ett av samtalen vid behov. I den andra tabellen kan du se och ändra dina nuvarande gruppmedlemskap.

gadget queues

icon_conf_gadget Samtals-/konferensschemaläggning

Med hjälp av det här verktyget kan du visa kommande konferenser som du har bjudits in till samt schemalägga konferenser.

conference_meetings_view