Systemadministratören kan välja att du ska få meddelandeaviseringar för meddelanden i utvalda sökgruppers brevlådor. Dessa meddelanden visas i och kan spelas upp från din one-X Portal.