Du kan stänga insticksprogrammets fönster utan att logga ut. Du kan behöva göra detta om du tillfälligt behöver mer utrymme i Outlook-fönstret för andra funktioner.

När det är stängt kommer insticksprogrammet inte visas automatiskt igen om du får ett samtal. Då måste du använda kontrollerna på din telefon för att ringa eller ta emot samtal.

För att stänga insticksprogrammets fönster:

1.Klicka på ikonenplug_in_closelängst upp i insticksprogrammet. Eller klicka på plug_in_size och välj Stäng.

För att öppna insticksprogrammets fönster:

1.I verktygsfältet , välj Insticksprogram och klicka på Avaya IP Office Plug-in.