För att väntkoppla ett samtal:

1.Använd gadgeten callsHead Samtalhuvudfliken och välj samtalsfliken för det uppkopplade samtalet. Det är fliken med ikonen conn_connected för två uppkopplade lurar till vänster.

2. Klicka på knappen callHold till vänster för att väntkoppla samtal. Samtalsikonen ändras till conn_onhold.
held_call

3. Om du inte är uppkopplad till ett annat samtal kommer du efter en angiven tid att automatiskt få ett meddelande igen om det väntkopplade samtalet.

Obs!

1. Uppringare som väntkopplats hör musik, om sådan finns. Vilken musik som hörs beror på telefonsystemets konfiguration. Om ingen musik konfigurerats hör uppringaren en dubbel pipsignal var 4:e sekund.

2. Hold Timeout (Tidsgräns för väntkoppling) för alla väntkopplade samtal ställs in av systemadministratören. Standardvärdet är 15 sekunder, men det kan ändras eller stängas av. För ett återkommande väntkopplat samtal ignoreras eventuell inställningar om vidarekoppling eller stör ej. Du kan inte avsluta en påminnelse om väntkoppling.

3. Om systemadministratören har konfigurerat Busy on Held (Upptagen vid väntkopplat samtal) för dig kommer telefonsystemet, under tiden du har väntkopplade samtal, att behandla dig som upptagen för fler inkommande samtal.