Du kan använda one-X Call Assistant-rutan för att väntkoppla samtal.

Uppringare som väntkopplats hör musik, om sådan finns. Vilken musik som hörs beror på telefonsystemets konfiguration. Om ingen musik konfigurerats hör uppringaren en dubbel pipsignal var 4:e sekund.

Tidsgräns för väntkoppling för alla väntkopplade samtal ställs in av systemadministratören. Standardvärdet är 15 sekunder, men det kan ändras eller stängas av. Återkommande väntkopplat samtal ignorerar eventuella inställningar för vidarekoppling eller Stör ej. Du kan inte avsluta en påminnelse om väntkoppling.

Om systemadministratören har konfigurerat Upptagen vid väntkopplat samtal för dig kommer telefonsystemet att behandla dig som upptagen för inkommande samtal när du har väntkopplade samtal.

För att väntkoppla ett samtal:

1.Klicka på ikonen toaster_icon_hold_call Väntkoppla. Samtalet väntkopplas. Popup-rutan visar att samtalet är väntkopplat.
toaster_held_call

För att ta ett samtal från vänteläge:

1.Klicka på ikonen toaster_icon_answer_call Återta bredvid samtalsdetaljerna.