Du kan klicka på callHold för att väntkoppla ett konferenssamtal. De andra parterna i konferensen kommer fortfarande kunna prata med varandra utan dig. Din status i konferensfönstret uppdateras och visar att du är väntkopplad.

! VARNING
Observera att detta bara gäller konferenssamtal i ditt eget telefonsystem och som visas som konferenssamtal i one-X Portal. Om du väntkopplar uppkopplingen mot någon annan typ av konferens, till exempel i ett annat telefonsystem, kan konferensdeltagare höra musik från ditt telefonsystem.

add to conference 09

Om du vill återgå till konferensen klickar du på callRetrieve Återta.