Du kan väntkoppla ett samtal och senare återuppta samtalet som väntkopplats. När ett samtal väntkopplas spelar systemet musik, eller så hör uppringaren vanliga toner för påminnelse om väntkoppling.

Uppringare som väntkopplats hör musik, om sådan finns. Vilken musik som hörs beror på telefonsystemets konfiguration. Om ingen musik konfigurerats hör uppringaren en dubbel pipsignal var 4:e sekund.

Tidsgräns för väntkoppling för alla väntkopplade samtal ställs in av systemadministratören. Standardvärdet är 15 sekunder, men det kan ändras eller stängas av. Återkommande väntkopplat samtal ignorerar eventuella inställningar för vidarekoppling eller Stör ej. Du kan inte avsluta en påminnelse om väntkoppling.

Om systemadministratören har konfigurerat Upptagen vid väntkopplat samtal för dig kommer telefonsystemet att behandla dig som upptagen för inkommande samtal när du har väntkopplade samtal.

Så här väntkopplar du ett samtal:

1.På skärmen med samtalsuppgifter klickar du på plug_in_icon_hold. Väntkopplade samtal visas återigen längst ned i insticksprogrammets fönster.
plug_in_incoming

Så här återupptar eller återtar du ett samtal:

1.Om du vill återta ett samtal du har väntkopplat klickar du på OLcall Återta.