Vanligtvis finns en permanent telefonanknytning kopplad till ditt anknytningsnummer. Den telefonanknytningen kan användas för att ringa och besvara samtal oavsett om one-X Portal körs eller inte. Med snabbdelning kan du ta kontroll över en annan telefonanknytning så att den använder ditt anknytningsnummer och dina inställningar för telefonsystemet.

När du loggar in på en annan anknytning krävs normalt att du slår ett särskilt nummer samt din inloggningskod, som skiljer sig från lösenordet som du använder för IP Office-program. Du kan dock använda inloggningsmenyn i one-X Portal både till att logga in i one-X Portal och för att ange den telefon du vill vara inloggad på.

När du använder den här metoden för att logga in i både one-X Portal och en telefon kommer du även att loggas ut från telefonen när du loggar ut från one-X Portal. Ditt anknytningsnummer återförs till din vanliga telefonanknytning om du har en sådan och den inte används av en annan snabbdelningsanvändare. Om du inte har en vanlig anknytning eller om den inte är tillgänglig behandlas du som utloggad från telefonsystemet och dina samtal skickas till röstbrevlådan om en sådan finns, eller så hörs en upptagetton.