Logga in/Logga ut

Ändra layout för one-X Portal

Välja ett skal

Lägga till externa gadgetar

Flytta en gadget

Ta bort en anpassad flik

Ändra kolumnbredden

Maximera en gadget

Ange standardinställningar för layout

Visa/dölja en gadget

Ändra storlek på en gadget

Lägga till en anpassad flik

Ringa och besvara samtal

Ringa ett samtal

Obesvarade samtal

Väntkoppla samtal

Överföra samtal

Skicka snabbmeddelande till andra användare (chatt)

Aktivera mobil tvillingkoppling

Besvara ett samtal

Avsluta ett samtal

Växla mellan samtal

Parkera samtal

Välja Stör ej

Ordna återuppringning

Hämta ett samtal

Stänga av ljudet för ett samtal

Spela in ett samtal

Skicka DTMF-toner

Använda agentstyrning

Starta och hantera konferenssamtal

Konfigurera en konferens

Omvandla väntkopplade samtal till ett konferenssamtal

Lägga på en deltagare i en konferens

Parkera ett konferenssamtal

Lägga till ytterligare en part till en konferens

Väntkoppla ett konferenssamtal

Gå med i en privat Möt mig-konferens

Konfigurera ditt konferensljud

Identifiera konferenstalaren

Stänga av ljudet för konferensdeltagare

Låsa en Möt mig-konferens

Använda konferenssamtalskontroller

Schemalägg konferenssamtal

Visa min konferenskalender

Schemalägg en ny konferens

Redigera konferensuppgifter

Visa dina konferenser

Ta bort en schemalagd konferens

Sortera konferenserna

Visa/dölja tidigare konferenser

Söka efter konferenser

Gå med i en konferens

Gå med i en webbsamarbetessession

Starta en egen konferens

Förlänga din konferens

Slå på/av konferensmeddelanden

Använda min samtalshistorik

Använda samtalshistoriken

Söka efter SM-konversationer

Ringa ett samtal

Lägga till ett nummer i min adressbok

Använda adressböckerna

Visa adressböckerna

Ringa samtal från adressboken

Redigera en adressbokskontakt

Skicka e-post till en kontakt

Visa användarstatus i adressboken

Överföra ett samtal från adressboken

Ta bort en adressbokskontakt

Skicka snabbmeddelande till en kontakt

Söka i adressböckerna

Lägga till en adressbokskontakt

Lägga till en kontaktgruppsflik

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelande till andra användare

Skicka snabbmeddelande till alla

Starta ett samtal från SM

Söka efter SM-konversationer

Logga in med en extern SM-klient

Konfigurera SM-aviseringar

Aktivera skrivbordsaviseringar

Skapa och använda profiler

Använda profilen 'Upptäckt'

Lägga till en ny profil

Välja en aktiv profil

Konfigurera profilen

Redigera en profil

Få åtkomst till och använda röstbrevlådan

Aktivera/inaktivera röstmeddelandefiltrering

Växla mellan telefon- och datoruppspelning

Spela in röstbrevlådehälsningar

Kontrollera röstmeddelanden

Lägga till en röstbrevlådeuppringare i min adressbok

Välja röstbrevlådehälsningar

Ringa till någon som har lämnat ett meddelande

Ändra min röstbrevlådekod

Använda MyBuddy

Komma åt MyBuddy

MyBuddy-kommandon

Konfigurera aviseringar

Lagra platsnummer

Konfigurera min one-X Portal

Ändra mina snabbtangenter

Konfigurera snabbmeddelande/närvaro

Välja språk

Konfigurera parkeringsfack

Ställa in Stör ej-undantag

Konfigurera sökgruppköer

Aktivera ljud

Konfigurera världstiden

Byta lösenord

Byta kod till röstbrevlådan

Använda one-X Call Assistant (endast Windows-datorer)

Installera one-X Call Assistant

Starta one-X Call Assistant

Konfigurera one-X Call Assistant

Byta lösenord

Visa ikoner för one-X Call Assistant

Starta one-X Portal

Skärm-popup one-X Portal

Visa hjälp

Skärm-popup Outlook

Snabbuppringning

Aktivera meddelanden

 

Använd Avaya IP Office Plug-in för Microsoft Outlook

Kontrollera systemkraven för Avaya IP Office Plug-in

Logga ut från Avaya IP Office Plug-in

Använd samtalsfunktioner för Avaya IP Office Plug-in

Installera Avaya IP Office Plug-in

Konfigurera Avaya IP Office Plug-in

Använd extrafunktioner för Avaya IP Office Plug-in

Logga in i Avaya IP Office Plug-in

Ringa ett samtal med Avaya IP Office Plug-in