Du kan använda fliken Agentkontroll i gadgeten Köer och agentkontroll för att se din aktuella medlemsstatus för sökgrupper. Om det är tillåtet av systemadministratören kan du också ändra denna status.

hunt_groups

Ändra agentstatus

Den agentstatus som visas styrs både av dig och av telefonsystemet. Efter varje samtal ändras exempelvis läget automatiskt till Samtal efter arbete under en kort period och ändras sedan automatiskt tillbaka till Tillgänglig. Om det behövs har du dock möjlighet att ändra den. När du till exempel avslutat ditt samtal efter arbetet kan du manuellt ändra läget tillbaka till Tillgänglig.

Tillgänglig
I det här läget är du tillgänglig för att ta emot och besvara gruppsamtal när du inte redan är upptagen i ett samtal. Observera att det här inte är samma som närvarostatusen "Tillgänglig" som one-X Portal använder.

Samtal efter arbete
Det här läget används efter gruppsamtal så att du kan utföra åtgärder som att avsluta samtalsinspelningar. Den är tänkt att vara ett tillfälligt läge och avbryts automatiskt av telefonsystemet efter en viss tid som ställts in av systemadministratören.

Upptagen, ej tillgänglig
Välj det här läget när du vill fortsätta vara inloggad men inte kan ta emot gruppsamtal. Du ombeds att fylla i en orsakskod från den uppsättning koder som finns i telefonsystemet.

Aktivera/inaktivera ditt gruppmedlemskap

Avsnittet Mina sökgrupper visar grupper som du är medlem i. Du kan använda listan för att aktivera eller inaktivera nuvarande medlemskap i några eller alla grupper. Du tar bara emot samtal från köer för vilka ditt medlemskap är aktiverat.

Telefonsystemadministratören konfigurerar vilka grupper du kan ändra ditt medlemskap i, som standard är det ingen. Om du inte kan styra medlemsstatusen för sökgruppen är sökgruppnamnet nedtonat.

Kryssrutan längst upp i listan aktiverar/inaktiverar ditt medlemskap i alla grupper som du har behörighet att ändra medlemskap i.