När du har aktiverat meddelandeaviseringar kan du välja vilka aviseringar du vill ta emot.

För att konfigurera dina meddelanden:

1. Klicka på fliken Konfigurera och välj Snabbmeddelande/närvaro.

2. Välj olika alternativ efter behov.

Skicka konferenspost IM
Om alternativet valts skickar systemet ett snabbmeddelande till dig när någon ansluter sig till din möteskonferens.

Skicka snabbmeddelanden för konferensavslut
Om alternativet väljs skickar sytemet ett snabbmeddelande till dig när någon lämnar möteskonferensen.

Röstmeddelande om inlett snabbmeddelande
Om du väljer detta skickar systemet ett snabbmeddelande till dig när någon börjar lämna ett meddelande i din röstbrevlåda.

Röstmeddelande och avslutat snabbmeddelande
Om du väljer detta skickar systemet ett snabbmeddelande till dig när någon lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda.

Alternativt snabbmeddelande-ID
Systemet kan skicka ovanstående meddelanden till ett annat snabbmeddelande-ID. Det här kräver att din systemadministratör har konfigurerat XMPP-servern till serverfederationen. På det här sättet kan du hämta ett meddelande om din alternativa snabbmeddelandeklient. Meddelanden för den alternativa identiteten är komplement till dem inom one-X Portal.

Efter att du definierat ett Alternativt snabbmeddelande-ID behöver du lägga till eller bjuda in mybuddy till din kontaktlista i din alternativa applikation för snabbmeddelandehantering. Öppna mybuddy@<XMPP_Domain> (exempelvis mybuddy@example.com).

Meddela samtalsstatus
Se Meddela samtalsstatus.

Annonsera din kalenderstatus
Se Annonsera din kalenderstatus.

3. Klicka på Spara när du har gjort dina ändringar.