Filen för att installera portalen skrivbordsklienter för one-X Call Assistant och Avaya IP Office Plug-in kan laddas ner från one-X Portal-servern. Det gemensamma installationsprogrammet används för båda skrivbordsklienter.

För att installera skrivbordsklientmjukvara:

1.Logga in i one-X Portal.

2.Under fliken Konfigurera väljer du Skrivbordsintegrering.

3.Klicka på länken för att ladda ner installationsprogrammet för Avaya IP Office Plug-in och one-X Call Assistant. Obs! Döp inte om den hämtade filen.

4.Nästa steg varierar beroende på webbläsare:

Internet Explorer eller Safari
I menyn för filhämtning får du olika alternativ för filåtgärder. Välj Kör.

Google Chrome eller Firefox
När webbläsaren frågar dig vad du vill göra, välj Spara. Webbläsaren hämtar installationsfilen. När nedladdningen är färdig dubbelklickar du på den nedladdade filen och väljer Kör.

5.Systemet packar upp installationsfilen och förbereder för installation. Välj installationsspråk och klicka på OK. På välkomstskärmen klickar du på Nästa.

Om du redan har installerat one-X Call Assistant visar systemet följande alternativ Ändra, Reparera och Ta bort. Välj Ändra om du vill installera den här versionen över den befintliga. Om en annan version redan är installerad uppmanar systemet dig att uppgradera.

6.Välj Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klicka på Nästa.

7.Fyll i uppgifterna för anslutning till one-X Portal-servern. Dessa ska motsvara delar av webbadressen du vanligtvis använder för att komma åt one-X Portal.

Avaya one-X Portal Sever IP eller Namn:
Ange det här till det mellan // och : i webbadressen du använder för att besöka portalen. Om // inte visas, börja från webbadressens början och sluta vid : tecknet.

Port:
Ange värdet som finns efter : i webbadressen du använder för att besöka one-X Portal. Till exempel 9443, 8443 eller 8080.

Säkert kommunikationsläge:
Om webbadressen använder HTTPS, välj det här alternativet.

8.Klicka på Nästa. Systemet visar dialogrutanInstallationstyp.

a.Välj Fullständig för att installera både one-X Call Assistant och Avaya IP Office Plug-in.

b.VäljAnpassadför att bara installera en av skrivbordsklienterna.

9.Klicka på Nästa. Vi rekommenderar att du väljer den förvalda installationsmappen, för att förenkla framtida support. Klicka på Nästa.

10.Klicka på Installera. Systemet visar installationsförloppet.

11.När du är färdig visas en lista över alternativ. Välj önskade alternativ och klicka på Slutför.