Du kan använda one-X Portal för att skicka snabbmeddelanden till andra portalanvändare och chatta. Dessutom kan du använda

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelande till andra användare

Skicka snabbmeddelande till alla

Starta ett samtal från SM

Söka efter SM-konversationer

Logga in med en extern SM-klient

Konfigurera SM-aviseringar

Aktivera skrivbordsaviseringar

Obs!
Tänk på att om du skickar ett meddelande till en användare som har anslutningsproblem så kan det hända att meddelandet inte kommer fram. Det kan inträffa även om användarens aktuella närvarostatus visar att den är tillgänglig.