På vilka sätt du och andra användare kan gå med i Möt mig-konferenser beror på systemadministratören. De kan konfigurera särskilda nummer som du kan ringa upp för varje konferens eller för att bli ombedd att ange konferensnummer.

Om systemet har stöd för Samtals-/konferensschemaläggning kan du använda gadgetens mötesvy för att gå med i en Möt mig-konferens som du har schemalagt eller bjudits in till.

Använd Mötesvyn för att hitta mötet och klicka på ikonenconference_meetings_view_join_icon. Om mötet har en webbsamarbetesdel kan du även klicka på ikonen conference_meetings_view_icon_join_webför att gå med i webbsamarbetet.