Du kan använda följande standardsnabbtangenter i one-X Portal. Du kan även ändra dem om det behövs.

Besvara ett samtal: Ctrl+Alt+A

Ringa ett samtal: Ctrl+Alt+C

Väntkoppla aktuellt samtal: Ctrl+Alt+H

Avsluta aktuellt samtal: Ctrl+Alt+D

För att ändra snabbtangenter:

VIKTIGT
Webbläsarens egna snabbtangenter har företräde framför de som one-X Portal använder. Om du till exempel försöker ange Ctrl+Q kommer det förmodligen att leda till att din webbläsare stängs. Läs i hjälpen till webbläsare för mer information om vilka snabbtangenter som använda.

1. I fliken Konfigurera väljer du Telefoni.

2. I avsnittet Snabbtangenter klickar du på den genväg som du vill ändra.

3. Tryck på den tangent eller tangentkombination du vill använda som genväg. Om tangenten eller tangentkombinationen är tillgänglig att användas läggs tangentsträngen till.

4. Klicka på Spara.