Om du är konferensvärd kan du låsa och låsa upp en Möt mig-konferens. När den är låst kan inga deltagare gå med i konferensen (igen).

Obs! En låst konferens låses upp automatiskt om konferensvärden lämnar konferensen.

För att låsa konferensen:

1.I gadgeten Samtal klickar du på LockConference Lås konferens.

För att låsa upp konferensen:

1.I gadgeten Samtal klickar du på LockConference Lås upp konferens.