Systemet skapar loggar över allt som händer i one-X Call Assistant. Dessutom sparas felsökningsinformation i loggfilerna. Loggfilerna innehåller tidsstämplar och kan användas som hjälp vid felsökning.

För att konfigurera loggning:

1.Högerklicka på ikonen ca icon connected i meddelandefältet och välj Inställningar.

2.Välj Loggning. Välj alternativ för att skapa loggfilerna.

Fält

Beskrivning

Aktivera händelseloggning

Skapar loggfiler för händelser som inträffar i one-X Call Assistant. Du kan visa loggfilerna i händelse visaren med hjälp av alternativet Administrationsverktyg i Windows.

Aktivera loggning

Loggar alla händelser som inträffar i one-X Call Assistant. Systemet skapar loggfiler i C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Avaya\IP Office\Avaya Call där <användare>är namnet på den användare som är inloggad i Windows.

Aktivera händelseloggning av meddelanden

Skapar loggfiler för händelser som inträffar i one-X Call Assistant .

Aktivera loggning av meddelanden

Loggar alla händelser som inträffar i one-X Call Assistant.

Maxstorlek på loggfil (kb)

Anger maximal storlek på loggfilen. Det här alternativet visas bara om du har valt Aktivera loggning.

Maxlängd för logg

Anger maximal varaktighet för loggen. Det här alternativet visas bara om du har valt Aktivera loggning.

3.Klicka på OK.

För att komma åt loggfilerna:

1.Högerklicka på ikonen ca icon connected i meddelandefältet och välj Inställningar.

2.Välj Loggar.