1.Ange webbadressen i formatet https://<servernamn>:<serverport>/onexportal.html i din webbläsare, där:

<servernamn> är namn eller IP-adress till one-X Portal-servern.

<serverport> är portnumret som används av one-X Portal. Det är antingen 9443 eller 8443 om HTTPS används.

I vissa fall kan du använda http:// i stället för https:// och port 8080. Din systemadministratör vet om detta är möjligt.

2. Ange ditt Användarnamn och Lösenord.

Om du vill spara användarnamnet och lösenordet i datorn markerar du kryssrutan Kom ihåg mig på den här datorn. Markera bara det här alternativet om du är den enda personen som använder datorn.

Logga in på telefonen
Du kan göra så att portalen även loggar dig i ett tillägg i telefonsystemet eller på en extern telefon. Klicka på Logga in på telefon för att göra detta. Du behöver inte göra det om du redan är inloggad på en anknytning i telefonsystemet som du vill använda.

Logga in intern telefon
Om du vill logga in på en anknytning i telefonsystemet kryssar du i rutan Logga in min telefon och anger anknytningsnumret i fältet Basanknytning. Se Snabbdelning för mer information.

Logga in extern telefon
Logga in med din hem- eller mobiltelefon genom att kryssa i rutan Logga in med TeleCommuter och anger numret till din hem- eller mobiltelefon i fältet Telecommuter-nummer. Det här alternativet stöds endast om det har konfigurerats för dig av systemadministratören. Se TeleCommuting för mer information.

3. Klicka på Logga in.

Om en Byt lösenord-meny visas, har systemadministratören ställt i Tvinga nytt lösenord för ditt konto. Fyll i ditt nuvarande lösenord, ett nytt lösenord och klicka på Bekräfta. Observera att det nya lösenordet måste uppfylla systemadministratörens krav, annars visas menyn igen. Se Byta lösenord.

Om inloggningen misslyckas kan ett av följande meddelanden visas i one-X Portal:

"Ogiltiga inloggningsuppgifter"
Detta visar att antingen användarnamnet eller lösenordet är felaktigt.

"Ingen licens kunde tilldelas dig. Kontakta din administratör"
Detta visar att du antingen inte har licens för one-X Portal-användning eller att one-X Portal inte kunde ansluta till telefonsystemet.

"Csta-resurs är inte tillgänglig"
Visar att din webbläsare saknar stöd för one-X Portal.