När du inte längre vill använda one-X Portal ska du klicka på länken Logga ut som visas i längst upp till höger. Då avslutas din session och webbläsaren återgår till inloggningsskärmen. Om du använde portalen för att logga in till en anknytning får du också en fråga om du vill logga ut från telefonen du använder.

Om du bara går till en annan webbplats kan du använda webbläsarens tillbaka-, framåt- och historikfunktioner för att återgå till din portalsession utan att behöva logga in igen. Även om detta är praktiskt för dig kan det innebära en risk om du använder portalen från en delad dator eller på en plats som är allmänt tillgänglig. När du har slutat använda portalen ska du alltid använda kontrollen Logga ut och stänga webbläsaren.