För att logga ut:

1.I det övre högra hörnet av fönstret Avaya IP Office Plug-in högerklickar du på outlook details icon Alternativ.

2.Välj Logga ut plugin_logout. Systemet visar dialogrutan Logga ut.

3.Klicka på Logga ut.