Du kan logga in i one-X Portal med hjälp av Avaya IP Office Plug-in.

För att logga in:

1.Starta Outlook.

2.I verktygsfältet väljer du Insticksprogram och klickar på Avaya IP Office Plug-in. Dialogrutan Logga in visas.
plug_in_login

3.Fyll i ditt lösenord och användarnamn för one-X Portal. I menyn kan du också byta lösenord, se Byta lösenord.

4.Logga in automatiskt nästa gång du startar insticksprogrammet genom att välja Automatisk inloggning. Du kan också välja att starta och visa insticksprogrammet automatiskt när du startar Outlook, se Användarinställningar.

5.Klicka på Logga in.

Auto-uppdatera
Om en nyare version av plugin-mjukvaran finns tillgänglig på portalservern ombeds du installera den. Observera att om du väljer Ja kan det vara nödvändigt att även starta om Outlook. Du kan välja Senare för att hoppa över installationen av uppdateringen vid den aktuella tiden. Detta innebär dock att vissa funktioner kan vara otillgängliga fram till att uppdateringen installerats.

6.Plug-in-huvudskärmen visar listan över kontakter.
136-1

 

För att säkerställa att du får meddelanden från servern ,måste du ha administratörsbehörighet på datorn och ha valt Visa meddelanden i insticksprogrammets användarkonfiguration.

För att köra Outlook som administratör:

1. Leta efter filen Outlook.exe . Den finns vanligtvis i Den här datorn > C: > Program > Microsoft Office > Office14.

2. Högerklicka på filen Outlook.exe och välj Kör som administratör.

För att alltid köra Outlook som administratör:

1. Högerklicka på Microsoft Office Outlook och välj Egenskaper.

2. Välj fliken Kompatibilitet .

3. I avsnittet Privilegienivå väljer du Kör det här programmet som en administratör.

4. Klicka på OK.