Du kan använda one-X Portal på flera sätt för att ringa samtal:

Från gadgeten Samtal

Använda knappsatsen

Från adressboken

Från samtalshistoriken

Från röstbrevlådan