Textrutorna och knapparna längst upp i gadgeten callsHead Samtal kan användas för att ringa ett samtal.

För att ringa ett samtal från Samtalsgadgeten:

1. Använd textrutan längst upp i gadgeten callsHead Samtal och ange ett nummer.
pa_make call

För externa samtal ska du komma ihåg att lägga till eventuellt externt uppringningsprefix som telefonsystemet använder.

Du kan också ange ett namn. Om det matchar en kontakt i adressboken Privat eller System kommer det primära telefonnumret som sparats för kontakten att slås.

Du kan också lägga till ett ämne och/eller en kontokod till ett samtal. Klicka på Mer.... Använd textrutorna för att ange önskad information. När du vill dölja textrutorna klickar du på Mindre....
more_or_less

Om du anger ett ämne läggs det till i samtalsuppgifterna. Om du ringer en intern användare visas det på deras telefon eller i deras one-X Portal-samtalsfönster.

Om du anger en kontokod inkluderas den i utmatningen av logguppgifter för samtalet från telefonsystemet efter samtalet. För vissa användare krävs att de anger en giltig kontokod för att ringa externa samtal.

2. När uppgifterna är inställda efter dina önskemål klickar du på knappen call_button. Om du redan har ett annat pågående samtal väntkopplas samtalet automatiskt.

Samtalets förlopp visas på en flik i gadgeten callsHead Samtal. Om samtalet bryts visar gadgeten en orsak till felet om den är känd.

När du ringer en intern användare och han eller hon inte svarar kan du konfigurera återuppringning så att du får ett samtal när de avslutar sitt aktuella eller kommande samtal