Du kan använda numren i samtalsloggen för att göra en återuppringning eller ringa tillbaka.

För att ringa ett samtal från din samtalshistorik:

1. Använd gadgeten logsHead Samtalshistorik under Huvudfliken för att hitta kontakten du vill ringa.

2. Klicka på namnet eller numret för att ringa ett samtal.

Samtalets förlopp visas på en flik i gadgeten callsHead Samtal. Om samtalet bryts visar gadgeten en orsak till felet om den är känd.

När du ringer en intern användare och han eller hon inte svarar kan du konfigurera återuppringning så att du får ett samtal när de avslutar sitt aktuella eller kommande samtal