För att ringa ett samtal från adressboken:

1.Använd gadgeten directoryHead Adressbokhuvudfliken och leta upp önskat namn i adressboken.

2.Om du vill filtrera namnen som visas börjar du skriva ett namn eller nummer i textrutan längst upp på fliken. Medan du skriver ett namn döljs de kontakter i adressboken som inte matchar det du skriver.

3. Om du vill ringa till kontakten som visas för du pekaren över kontakten. Katalogikonerna för katalogfunktionerna du kan utföra visas.
Directory_Icons

4. Om du vill ringa till kontaktens primära nummer klickar du på ikonen call för att ringa. Om en alt-ikon visas kan du klicka på den för att visa kontakternas alternativa nummer och klicka på ett av numren för samtalet.

alt Alternera nummer:
Om den här ikonen visas har kontakten alternativa nummer. Du kan klicka på ikonen och välja tillgängliga samtalsalternativ för dessa nummer.

Samtalets förlopp visas på en flik i gadgeten callsHead Samtal. Om samtalet bryts visar gadgeten en orsak till felet om den är känd.

När du ringer en intern användare och han eller hon inte svarar kan du konfigurera återuppringning så att du får ett samtal när de avslutar sitt aktuella eller kommande samtal