Vid en oövervakad överföring slutför du överföringen efter att du slagit numret till överföringsdestinationen utan att vänta på att samtalet besvaras.

Så här gör du en oövervakad överföring:

1. Använd gadgeten callsHead Samtalhuvudfliken och välj samtalsfliken för det samtal du vill överföra. Klicka på callRetrieve för att återta samtalet från väntkopplat läge.
mid transfer

2. I textrutan längst upp i gadgeten callsHead Samtal fyller du i det nummer du vill överföra samtalet till och klickar på knappen transfer_button.

Alternativt lokaliserar du kontakten i katalog-gadgeten och, när du drar med markören över kontakten, klickar du på ikonen transfer överför för att göra en oövervakad överföring till kontaktens primära nummer.

3. Samtalet överförs.

Obs!

1. Systemadministratören kan aktivera en Returneringstid vid överföring för dig. När den ställts in och ett överfört samtal inte besvaras inom den tiden ringer samtalet upp dig igen.

2. Möjligheten att överföra ett externt samtal till ett annat externt nummer kan begränsas av systemadministratören.