Du kan maximera en gadget på Huvudfliken. När en gadget maximeras, minimeras andra gadgetar automatiskt till verktygsfältet längst ned i one-X Portal.

Systemet visar endast en maximerad gadget när du är inloggad. Om du loggar ut kommer gadgeten inte längre vara maximerad nästa gång du loggar in.

För att maximera en gadget:

1.För att maximera en gadget klickar du på ikonen show gadget i det övre högra hörnet av gadgetens namnlist. Om du vill maximera en gadget som minimerats måste du först återställa den. Du kan antingen klicka på ikonen i verktygsfältet längst ned på skärmen eller klicka på ikonen restore i gadgetens namnlist.

För att återställa gadgeten:

1.Om du vill återställa en gadget klickar du på ikonen restore i gadgetens namnlist.